Przyspieszone leczenie złamań metodą RSQ1

Kość ramienna złamana na 12 fragmentów (upadek na nartach) — zdjęcie 1. 

Rehabilitację metodą RSQ1 rozpoczynamy na drugi dzień po wypadku. Wykonany pięć tygodni później rentgen pokazuje pełny zrost, co dla badającego ortopedy jest bardzo zaskakujące, ponieważ złamanie jest bardzo skomplikowane, a pacjent ma 62 lata.

Na drugim zdjęciu widać zakres ruchu zaraz po zdjęciu unieruchomienia — wtedy rozpoczynamy aktywną rehabilitację. Czynności podstawowe jak podniesienie kubka z herbatą, sięgnięcie do czoła czy ubranie koszuli są niemożliwe. Po trzech tygodniach zakres ruchu jest jak na trzecim zdjęciu, a ręka jest mocna i w pełni sprawna. W szczególności pacjent wykonuje bez bólu wszystkie czynności życia codziennego, a także np. jeździ na rowerze górskim w terenie.

Co najważniejsze, w 8 tygodni od bardzo poważnego urazu wraca do wymagającej fizycznie pracy w charakterze lekarza lotniczego pogotowia ratunkowego.

Powyższy post opublikowałem dwa lata temu w maju 2019 roku. Od tego czasu pomogliśmy wielu pacjentom ze złamaniami kości, również w przypadkach, gdy przez wiele miesięcy nie rozpoczynał się zrost kości. 

Nie informowaliśmy szerzej o możliwości przyspieszonego leczenia złamań, ponieważ mieliśmy tylko kilka urządzeń RSQ1, a w tej procedurze udostępniamy urządzenie pacjentom do domu. 

W tej chwili mamy więcej urządzeń, dzięki czemu możemy śmielej zachęcać do skorzystania z naszej metody.

O tym jak wygląda procedura leczenia złamań metodą RSQ1 piszę w szczegółach na naszej stronie SOLVANO po linkiem: https://solvano.pl/urazy-i-choroby/zlamanie

***************

Accelerated fracture treatment with RSQ1 method

Shoulder bone fractured into 12 fragments (fall on skis) — photo 1. 

Rehabilitation using the RSQ1 method begins on the second day after the accident. An X-ray taken five weeks later shows full fusion, which is very surprising to the examining orthopedist, since the fracture is very complicated and the patient is 62 years old.

 

The second picture shows the range of motion right after the immobilization is removed — that’s when we start active rehabilitation. Basic activities like lifting a cup of tea, reaching to the forehead or putting on a shirt are impossible. After three weeks, the range of motion is as in the third photo, and the hand is strong and fully functional. In particular, the patient can perform all activities of daily life without pain, and also, for example, ride a mountain bike off-road.

Most importantly, 8 weeks after a very serious injury, he is back to his physically demanding job as an air ambulance doctor.

I published the above post two years ago in May 2019. Since then, we have helped many patients with bone fractures, including cases where bone fusion did not begin for many months. 

We didn’t report more widely on the possibility of accelerated fracture treatment because we only had a few RSQ1 devices, and in this procedure we are making the device available to patients at home. 

Now we have more devices, so we can more boldly encourage the use of our method.

I write about how the RSQ1 fracture treatment procedure works in detail on our SOLVANO website at the following link: https://solvano.pl/urazy-i-choroby/zlamanie

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem