Bez więzadła krzyżowego da się grać!

Dwa Puchary Polski, Superpuchar Polski oraz dwa Mistrzostwa Polski!

To wszystko osiągnięte bez więzadła krzyżowego przedniego (ACL).A wcześniej dwie operacje rekonstrukcji, 2 razy po 10–11 miesięcy bardzo intensywnej rehabilitacji. Pomimo tego, kolano ucieka po raz trzeci podczas zwykłego manewru pod koszem.

Wtedy decyzja – zamiast operacji rehabilitacja metodą RSQ1. Po 4 miesiącach powrót do pełnej formy i życiowe sukcesy. Jest to historia koszykarki Aldony Morawiec, występującej przez wiele sezonów w zespole Arki Gdyni, a także w reprezentacji Polski 3x3.

Narzuca się pytanie – dlaczego po udanych operacjach rekonstrukcji więzadła ACL oraz po długiej i intensywnej rehabilitacji dwukrotnie dochodziło do ponownej kontuzji podczas wykonywania normalnych sportowych ruchów?

W standardowej metodologii rehabilitacji po rekonstrukcji ACL bardzo dużo uwagi zwraca się na siłę, a za mało na sposób pracy mięśni, czyli inaczej mówiąc na wzorce ruchowe.

Metodą RSQ1 bardzo szybko trenujemy nie tylko siłę mięśni, ale jednocześnie poprawne wzorce ruchowe.

Robimy to tak skutecznie, że jest możliwe osiągnięcie pełnej stabilności kolana bez rekonstrukcji więzadła.

Jak ważny jest aspekt sposobu pracy mięśni świetnie ilustruje bardzo podobna historia wyczynowego kitesurfera Petara Pavlovica, która jest dostępna na naszej stronie pod linkiem https://solvano.pl/historie-pacjentow/these-were-the-best-3-days-since-my-surgery

Natomiast w tekście „Nie tylko siła” posłużyłem się przykładem kontuzji Petara w celu zilustrowania, jak ważnym w skutecznej rehabilitacji jest położenie nacisku na szybkość reakcji mięśni oraz ich sposób pracy (wzorce ruchowe):

Pełna historia powrotu Aldony Morawiec do pełnej formy po trzeciej kontuzji jest dostępna tutaj https://solvano.pl/historie-pacjentow/bez-wiezadla-krzyzowego-da-sie-grac

*****************

Without cruciate ligament you can play!

Two Polish Cups, Polish Super Cup, and two Polish Championships!

All this achieved without the anterior cruciate ligament (ACL). And before that, two reconstructive surgeries, two times 10–11 months of very intensive rehabilitation. Despite this, the knee twists for the third time during the usual maneuver under the basket.

Then the decision was made to use RSQ1 rehabilitation instead of surgery. After 4 months she came back to full form and achieved lifetime successes.

This is the story of Aldona Morawiec, a basketball player, who played for many seasons in Arka Gdynia, as well as in the Polish national 3x3 team.

The question arises — why, after successful ACL ligament reconstructive surgery and long and intensive rehabilitation, did she get re-injured twice while performing normal sports movements?

In the standard methodology of rehabilitation after ACL reconstruction, much attention is paid to strength, and not enough to the way the muscles work, or in other words to movement patterns.

With the RSQ1 method, we quickly train not only muscle strength but also correct movement patterns.

We do this so effectively that it is possible to achieve full knee stability without ligament reconstruction.

How important is the aspect of the way the muscles work is perfectly illustrated by a very similar story of a professional kitesurfer Petar Pavlovic, which is available on our website under the link https://solvano.pl/historie-pacjentow/these-were-the-best-3-days-since-my-surgery.

And in the text „Not only strength” I used the example of Petar’s injury to illustrate how important in the successful rehabilitation is the emphasis on the speed of muscle response and the way they work (movement patterns): https://solvano.pl/blog/2019–08–14-nie-tylko-sila

The full story of Aldona Morawiec’s return to full form after the third injury is available here:

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem