Bez więzadła krzyżowego da się grać!

Dwukrotnie zerwane więzadło ACL, dwie operacje i rehabilitacje po 10–11 miesięcy. Po trzeciej kontuzji decyzja – zamiast operacji rehabilitacja metodą RSQ1. Po 4 miesiącach powrót do pełnej formy.

Pierwszy raz zerwałam więzadło krzyżowe we wrześniu 2016 r. Byłam w tym okresie bardzo przemęczona. Do urazu doszło podczas porannego treningu w trakcie lądowania. Poddałam się operacji rekonstrukcji więzadła. Przeszczep został pobrany z więzadła rzepki. Proces rehabilitacji był okropnie bolesny i długi. Wróciłam do gry po 11 miesiącach, ale nadal odczuwałam ból w kolanie.

Już w styczniu 2018 roku niestety zerwałam przeszczep. Skręciłam kolano w zupełnie niewinnej sytuacji wykonywania zwodu z piłką. Ponownie trafiłam na stół operacyjny, a tym razem pobrano kawałek mięśnia. Ponownie rehabilitowałam się 10 miesięcy i miałam duży problem z odbudową siły w osłabionym mięśniu. Na szczęście wróciłam do pełnej formy, odnosiłam sukcesy w reprezentacji Polski 3x3 i myślałam, że najgorsze mam już za sobą.

Niestety rok po powrocie do gry, czyli we wrześniu 2019 rok po raz trzeci skręciłam to samo kolano. Odbyło się to bez kontaktu i żadnej znaczącej siły. Wykonywałam jeden z dobrze znanych mi manewrów podkoszowych, a kolano po prostu uciekło mi do środka i poczułam strzyknięcie. Wiedziałam jaki jest wyrok. 

Po trzech skręceniach tego samego kolana i dwóch operacjach postanowiłam zmienić strategię. Tym bardziej, że moja drużyna, aktualny Mistrz Polski Arka Gdynia właśnie awansowała do Euroligi, a ja od bardzo dawna marzyłam, aby w niej wystąpić. 

Szukając innego sposobu powrotu do zawodowego sportu natrafiłam na urządzenie RSQ1. Nie wiedziałam, czy granie bez więzadła krzyżowego w koszykówkę jest w ogóle możliwe. Nie znam takich przypadków, ani w Polsce, ani na całym świecie. Razem z moim fizjoterapeutą musieliśmy improwizować. Cała rehabilitacja z urządzeniem RSQ1 polegała na budowaniu odpowiednich wzorców ruchowych oraz wzmacnianiu mięśni potrzebnych mi do ustabilizowania wybrakowanego kolana.

Moją motywacją i marzeniem było rozegranie meczu w Eurolidze. RSQ1 znacząco skrócił czas mojej rekonwalescencji. Wróciłam do gry po 4 miesiącach i w swoim pierwszym meczu w Eurolidze rzuciłam wymarzone punkty.

Od tamtej pory zdobyłam dwa Puchary Polski, Superpuchar Polski oraz dwa Mistrzostwa Polski.

Aktualnie występuje w Bundeslidze w barwach TK Hanower. Nadal wypożyczam RSQ1 i regularnie na nim trenuję. Dla mnie jako sportowca ma ono niezastąpione działanie. Świetnie wspomaga budowę i aktywację mięśni. Pomaga utrwalać mi prawidłowe wzorce ruchowe i dzięki temu zapobiegać kontuzjom. 

 Aldona Morawiec

-------------------------------------------------------------------------------

Without cruciate ligament you can play! 

ACL ligament torn twice, two surgeries and 10–11 months of rehabilitation. After the third injury the decision to replace the surgery with rehabilitation using the RSQ1 method. Four months later I am back to full form.

I first tore my cruciate ligament in September 2016. I was very overtired during this period. The injury occurred during a morning workout while landing. I underwent surgery to reconstruct the ligament. The graft was taken from the patella ligament. The rehabilitation process was excruciatingly painful and long. I returned to play after 11 months, but I still had pain in my knee.

Back in January 2018, I, unfortunately, tore the graft. I twisted my knee in a completely innocent situation of performing a fake with the ball. Once again I ended up on the operating table, and this time a piece of muscle was taken. Again, it took me 10 months of rehabilitation, and I had a lot of trouble rebuilding strength in the weakened muscle. Fortunately, I returned to full form, I was successful in the Polish national 3x3 team and I thought that the worst was behind me.

Unfortunately, a year after returning to play, that is in September 2019 I twisted the same knee for the third time. This took place without contact or any significant force. I was doing one of my well-known under-the-basket maneuvers and my knee just twisted inward and I felt a pop. I knew what the verdict was.

After twisting the same knee three times and after two surgeries, I decided to change my strategy. Especially that my team, the current champion of Poland Arka Gdynia has just promoted to the Euroleague, and I have been dreaming for a long time to play in it.

While looking for another way to return to professional sport, I came across the RSQ1 device. I didn’t know if playing basketball without the cruciate ligament is possible at all. I don’t know of any such cases, neither in Poland nor worldwide. My physiotherapist and I had to improvise. The whole rehabilitation with the RSQ1 device was about building the right movement patterns and strengthening the muscles I needed to stabilize my bad knee.

My motivation and dream were to play a match in Euroleague. RSQ1 significantly shortened my recovery time. I returned to the game after 4 months and in my first match in Euroleague, I threw my dream points.

Since then I have won two Polish Cups, Polish Super Cup, and two Polish Championships.

Currently, I play in the Bundesliga in the colors of TK Hannover. I still rent RSQ1 and train on it regularly. For me, as an athlete, it has an irreplaceable effect. It is great for building and activating muscles. It helps me consolidate correct movement patterns and thus prevent injuries.

To this day I use the device while preparing for the season or treating minor injuries.

Aldona Morawiec

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem